Læsø

Læsø är en dansk ö i Kattegatt. Danmarks minsta kommun
med knappt två tusen bofasta innevånare. Norra europas renaste
vatten och luft. Ön är helt platt och lämpar sig för cykling. Hit åker
vi så ofta vi kan. Det är dejligt! Här finns lite bra länkar:

Læsø-bilder
Stugor att hyra
Läsö-salt
Ljusstöperiet
Læsø Ölbryggeri
Hyr cykel här!
Läsöfärjan
Reklamfilm del 1
Reklamfilm del 2